Make your own free website on Tripod.com
Domov | Spletne kamere | Pisite mi | Vreme | Galerija | Novice | Izjava | Meteorologija | Atlas okolja

Atlas

Kaj je atlas okolja?

Atlas okolja je spletna storitev, ki nam z uporabo spletnega brskalnika omogoča vpogled v prostorske podatke preko interneta. Z njegovo pomočjo Agencija RS za okolje (ARSO) omogoča vpogled do okoljskih prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov.

Z geografskim prikazovanjem in prostorskimi poizvedbami dobimo odgovore na vprašanja o položaju določenega pojava v prostoru, kje leži in kakšen je njegov odnos do ostalih elementov.

S pomočjo lokacijske poizvedbe in preseka slojev dobimo informacije, kot so koordinata položaja, parcelno številko, ali je lokacija v ekološko pomembnem oziroma zavarovanem območju, kakšne so lastnosti tega območja, ali so v bližini vodni viri, kakšne so hidrogeološke značilnosti itd. Prikaz z označeno lokacijo lahko natisnemo na tiskalnik ali pa ga skupaj s komentarjem, kaj se na tej lokaciji nahaja oziroma se je zgodilo pošljemo po elektronski pošti sodelavcu, stranki, uradni osebi... Če želimo izvedeti, kaj se nahaja na neki lokaciji, je potrebno imeti vključene izbrane sloje za potrebe poizvedovanja.

Kliknite na ikono za vstop v okoljski atlas

atlas.gif
Atlas okolja - kliknite za vstop

(vir: Agencija RS za okolje. LUZ d.d.)
COPYRIGHT  I  EVGEN NOVAK, AVGUST 2008  I  kontakt: SImeteo@gmail.com
vse pravice pridržane